Tutors en acció

En dos dies seguits hem tingut la trobada anual de Catalunya a la Jornada de tutors de les unitats docents d’Atenció Familiar i Comunitària i la Jornada d’UDACEBA.

COMPLEMENTÀRIES

En la primera Fernando Fabiani ens ha amenitzat la seva ponència de “com fer presentacions”. Núria Parra  ha presentat el PLE. Tallers de recerca, incident crític, PBI…

A UDACEBA hem tingut una introducció de l’economia de la salut de la mà de la professora Marta Trapero. Després tallers: com fer entrevista tutor resident. Com compartir la consulta.

Setmana productiva!

Anuncis